Spring naar inhoud

Duurzaamheid

​Mens, Milieu, Materie

Het eerlijke verhaal: de duurzaamste optie is helemaal geen festival organiseren. Maar dat willen we natuurlijk niet. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van het feit dat we heel zuinig met de aarde om moeten gaan. Om onze impact op het milieu zo klein mogelijk te houden, zijn we voortdurend bezig om het festival te verbeteren en te innoveren. Dat doen we bijvoorbeeld door gezelschappen samen te boeken met andere festivals, zodat er maar 1 vlucht nodig is naar Europa vanuit een ander continent, het hergebruiken van materialen, zoveel mogelijk samen te werken met lokale leveranciers, en nog veel meer. We vertellen je er op deze pagina meer over.

De aanpak – een kort overzicht

Een festival als Noorderzon is eigenlijk een soort dorp. Elf dagen lang gebruiken we alle faciliteiten die er in een dorp ook zijn; water, stroom, afval, eten, drinken en natuurlijk ook vermaak. Dat betekent een complexe organisatie, maar ook een dorp vol met mogelijkheden waarin we kunnen en mogen experimenteren. Zo hebben we de afgelopen jaren steeds dingen uitgeprobeerd op het gebied van duurzaamheid. We zijn gestopt met single-use plastic, we gebruiken in de backstage-catering iedere dag de restjes van de vorige dag in het avondeten, we werken met zo min mogelijk ritjes in transport, we hebben herbruikbare crew-shirts, etc. Allemaal dingen die bijdragen aan de missie, maar het kan altijd beter. 

Daarom vragen we onszelf bij alles af: kan dit duurzamer? Is dit de beste oplossing of zijn er al betere innovaties? We leren onszelf aan om kritisch te zijn en gebruik te maken van slimme oplossingen. Allemaal met als missie: over een aantal jaar een festival produceren dat geheel energieneutraal is. 

Duurzaamheid is uitgegroeid tot Noorderzons bredere ‘levensopvatting’: zorg en aandacht voor mens, milieu en materie. Milieuvriendelijkheid en een sociaal vrijwilligers- beleid, investeren in de relatie met omwonenden. We zijn een lerende organisatie, geen scorende organisatie. Net als ons artistieke beleid beweegt dit beleid mee met ontwikkelingen in de samenleving.

Niels Knelis sfeer

Hoe?

Dat doen we natuurlijk niet alleen, dat doen we met onze crew, onze vrijwilligers, onze artiesten, ons publiek en onze partners & leveranciers samen.

In de basis hebben we een simpel uitgangspunt: als het lokaal kan, doen we dat. Dat betekent bijvoorbeeld dat ons eten & drinken voor meer dan 90% door lokale bedrijven wordt verzorgd. Er is veel goeds onder de lokale zon! Het betekent ook dat deze bedrijven zich allen committeren aan een duurzaamheidsverklaring. Die verklaring gaat over het gebruik van (duurzaam) wegwerpservies en stroomgebruik. 

Ieder jaar verbeteren we mede dankzij ontwikkelingen in de maatschappij en de wetenschap. Zo was het een paar jaar geleden ondenkbaar dat de kilometerslange lintverlichting duurzaam gebruikt kon worden. Maar inmiddels is dat gelukt. Dit jaar zijn we bezig met het verder verduurzamen van ons vervoer en stroom. 

Daarnaast maken we op Noorderzon gebruik van hardcups, wordt er koffiedik ingezameld, printen we minder en is de merchandise duurzaam gemaakt om op een verantwoorde manier om te gaan met de planeet. Ook stimuleert Noorderzon het meenemen van flesjes door bezoekers die gevuld kunnen worden op verschillende watertappunten door het hele plantsoen, aangebracht door Waterbedrijf Groningen. 

Daarnaast zijn we een samenwerking gestart met European Festival Forest. Een initiatief dat samen met festivals zo veel mogelijk bomen wil planten om klimaatverandering tegen te gaan. De bomen worden geplant op IJsland, door de Icelandic Forest Service. Voor €2,- kan er al een boom geplant worden. In de ticketshop van Noorderzon kun je een donatie doen, tijdens de kaartverkoop. Deze donatie gaat voor 30% naar het European Festival Forest. 

Op de meer ‘zachte’ kant, het zogeheten MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) hebben we ook een aantal fijne partners en per jaar een aantal wisselende partners voor (tijdelijke) initiatieven. Zoals het Clubhuis voor Doven Groningen, waarmee we ook voor het festival voorstellingen selecteren die geschikt zijn voor slechthorenden en of doven om te bezoeken. Ons inclusieve vrijwilligersbeleid is daarin ook van belang. En ieder jaar bieden we een platform voor initiatieven die niet perse kunstzinnigheid als uitgangspunt hebben, maar sociaal-maatschappelijke thema’s: zoals debatten over het basisinkomen of over stadsinrichting, inzameling voor goede doelen, sociale thema’s als gezondheid, samenhang in de stad, etc.

Voorschriften en regels

We hebben ons natuurlijk – en terecht – aan diverse voorschriften, wetten en regels te houden. Dat is bijvoorbeeld het Handboek voor evenementen, maar ook het locatieprofiel Noorderplantsoen en lokale Algemene Plaatselijke Verordening, de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit alles wordt samengevat in onze uitgebreide vergunningsaanvraag, wat uiteindelijk samenkomt in de vergunning voor ons evenement.

Daarnaast heeft de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) een handboek voor Publieksevenementen. Deze is op hun site te raadplegen. Daar committeren wij ons aan. Dat betekent dat we uitvoeren wat voorgeschreven wordt, dat we ‘droge’ bewijzen leveren zoals documentatie van alles wat we publiceren tot inkoopfacturen en dat we jaarlijks op locatie tijdens het festival worden gekeurd door een keurmeester.

Green Key

Noorderzon is het eerste publieksevenement in Nederland dat de Green Key voor jaarlijks terugkerende publieksevenementen heeft gekregen in 2010. De eerste jaren niveau Zilver en inmiddels hebben we de 7e Green Key (2022) niveau Goud op zak. 

Green Key is het internationale keurmerk voor organisaties in de toerisme- en recreatiebranche en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op de eigen organisatie[-activiteiten] en de natuur in hun omgeving. Om voor Green Key in aanmerking te komen dient een organisatie veel maatregelen te nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveaus: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen, hoe hoger de uiteindelijke uitslag. We worden tweemaal per jaar gekeurd door een externe keurmeester: eenmaal voor Noorderzon en eenmaal tijdens het festival. Aan de 41  Noorderzon kan vol trots zeggen dat niveau goudal een flink aantal jaren achter elkaar is behaald.

Green Key is een middel – geen doel an sich – om je gericht met duurzaamheid bezig te houden en dit zichtbaar te kunnen communiceren en controleren. 

GROENN

GROENN staat voor Groene Evenementen Noord-Nederland en is het spiksplinternieuwe platform voor verduurzaming van evenementen, opgericht door Noorderzon en drie andere grote organisaties in Groningen: Paradigm, Bevrijdingsfestival Groningen en ESNS, en wordt ondersteund door de Gemeente Groningen. 

Ons ideaal is een toekomstbestendige wereld, te beginnen in Noord-Nederland, waarin mens, maatschappij, milieu en kunst hand in hand gaan. Om deze ambitie te verwezenlijken is het van belang dat wij de krachten bundelen. Wij willen onze kennis en ervaring delen met de politiek, collega-organisatoren en met jou.