Spring naar inhoud

Privacystatement

Conform de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Noorderzon de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacystatement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief. Dit statement kan worden aangepast naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Soort gegevens
Stichting Noorderzon verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Doelen voor de verwerking
Stichting Noorderzon gebruikt uw persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft ingevuld, zoals kaartverkoopinformatie, nieuwsbrief. En dus niet om individuele bezoekers te identificeren. Daarnaast registreert Stichting Noorderzon gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Met deze gegevens kan Stichting Noorderzon de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook, Vimeo en YouTube.

Inschrijving voor nieuwsbrief
Stichting Noorderzon biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Noorderzon u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Noorderzon biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden. De nieuwsbrieven worden door Noorderzon verzonden via het online programma Mailchimp.

Beeld- en geluidsopname tijdens Noorderzon
Noorderzon of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het festival. Deze opnamen kan Noorderzon gebruiken op de website of ter promotie van het evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Vimeo. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Neem contact op met Noorderzon indien u een online gepubliceerde foto wilt laten verwijderen.

Formulieren op noorderzon.nl
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in Kirra CMS van iWink (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden alleen gedownload door de medewerker van Noorderzon die de gegevens moet verwerken. Na het downloaden wordt het formulier opgeslagen op onze afgeschermde en beveiligde server. De formulieren zijn alleen te downloaden door geselecteerde medewerkers van Noorderzon. Alle medewerkers van Noorderzon hebben in hun contract een clausule privacy staan.

De gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze ingevuld heeft. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

 • Formulieren en nieuwsbrief aanmeldingen
  Voor formulieren op pagina's binnen noorderzon.nl die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Kirra CMS. Deze staan op servers die door iWink worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
   
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics en Google Tag Manager. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. iWink heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

U heeft het recht:

 • Op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
 • Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
 • Via info@noorderzon.nl een klacht in te dienen

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen (spoedonderhoud of kwetsbaarheden bijvoorbeeld). Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.